Za tvrtke

Nudimo programe za tvrtke, savjetodavni rad za ljudske resurse, testiramo kandidate za zapošljavanje, supervizijski rad sa zaposlenicima.Što nudi Program izgradnje kolektiva u timskom duhu?     

Program ima za cilj razvoj timske suradnje, izgradnja timova, razvoj vještina u rukovođenju i komunikaciji sa zaposlenicima, povećanje odgovornosti i samoinicijativnosti zaposlenih i osnaženje osjećaja pripadnosti ustanovi. Rad bi bio usmjeren na samouvid  svakog učesnika edukacije u vezi raznih aspekata funkcioniranja tima te na moguća rješenja i unapređenja. Edukacija je iskustveno radioničkog tipa sa konkretnim problemima i njihovim rješavanjem koje menadžeri mogu koristiti za svoj daljnji rad sa ljudima ili zaposlenici u svom međusobnom radu i suradnji.

Mogu se analizirali slijedeći aspekti: uloge i način na koji svaka osoba funkcionira i doprinosi timu, kultura odnosa i snaga tima, stupanj pozitivne identifikacije sa timom i ustanovom što određuje snagu zalaganja i pripadanja, sastanci i ispravno vođenje sastanaka, bavljenje problematičnim ponašanjima u radu i timu, unapređivanje timskog sastanka, razvoj vještina usmjeravanja tima i samoplaniranja, tehnike stvaranja vizija tima i način njihovog postignuća, dobivanje priznanja i povezanost timova međusobno te povezanost i potrebe timova sa vertikalnom hijerarhijom, rješavanje konflikata itd. Nabrojali smo najčešće potrebe za početne edukacije za osposobljavanje menadžera za rad sa timovima i njihovo unapređenje ili za članove jednog kolektiva za bolju suradnju. U pripremi imamo 150 tema, svaka obrađuje drugi aspekt i potrebe u radu sa timovima i zaposlenicima.

Svaka od ovih tema je zasebna cjelina i radionica, a traje oko 2 sata, što zavisi od broja učesnika i njihove aktivnosti. Preporuka je da jedna edukacijska grupa ima oko 20 učesnika. Isto je tako preporuka da ako se ne odabere jedan ciklus od šest cjelina da se odabere barem dvije teme međusobno povezane ili od najvećeg značaja za aktualne potrebe.
Predavač i voditelj donosi sve potrebne materijale za svakog učesnika.
Cijena edukacije od šest cjelina iznosi 20.000,00 kuna.
Edukacija se održava po dogovoru ili šest puta u poslijepodnevnim satima po dva sata svaki puta ili u dva dana od 9-16 sati.
Nakon iskustva možete odlučiti da li želite i trebate novi ciklus.

Što nudimo u Programu za menadžere i voditelje?

Program je namijenjen menadžerima, voditeljima timova, ravnateljima, direktorima...

Cilj programa je osvijestiti i ojačati osobne snage u rukovođenju, planiranju i pregovaranju, vezano uz edukacijske teme: strategije, izvođenje i kontrola, prostori realnosti, pregovaranje, stimuliranje, osobne vrijednosti, osobni stilovi, slaganje timova, autonomija voditelja i izvršitelja, materijalne i moralne vrijednosti.


Što nudimo u Programu za poslovne tajnice?

Program bi trajao šest mjeseci, održavao bi se jednom mjesečno po 1,5 sat u obliku učenja i praktičnih radionica. Broj učesnika nije ograničen. Predavanja i radionice započet će prema dogovoru, nakon dovoljnog broja prijava. Cijena edukacije iznosi 2.500,00 kuna po učesnici/ku.

Nudimo šest tema koje čine cjelovit šestomjesečni program koji omogućava: mentalno-emocinalnu pripremu za nošenje sa stresom i pritiskom koji je tipičan za ovu vrstu posla; stjecanje vještina i znanja za djelotvornu poslovnu komunikaciju; ublažavanje pritiska i zdravo amortiziranje, posebice između vanjskog pritiska (korisnici usluga) i onih na koje se pritisak odnosi (npr.direktor ili menadžer); zaštita svog ugleda i ugleda ustanove ili ljudi za koje i sa kojima se radi.

 1. Uloga tajnice u radu sa ljudima različitih radnih stilova (jakim i izdržljivim “šefom”, “šefom” koji puno radi, onim koji je ljubazan i trudi se udovoljiti, službenim i jako poslovnim, prezahtjevnim i brzim, prezaposlenim, za kojega treba organizirati...).

 2. Kako davati dobru uslugu  korisnicima-klijentima - usvajanje vještina što i kako se mora i što i kako se nesmije. Poseban osvrt na rad preko telefona.

 3. Kako zadržati kontrolu u razgovoru sa različitim korisnicima-klijentima.

 4. Kreiranje dobre komunikacije i suradnje putem pravila motiviranja, uporabom komunikacijskih operacija i «deset zapovijedi» koje osiguravaju preživljavanje tajnici.

 5. Kako slušati i čuti i uloga proslijeđene i povratne informacije.

 6.  Vrijednosti, snaga i etičnost u prezahtjevnim, konfliktnim i općenito teškim situacijama.

Program se može nadopunjavati i mijenjati prema potrebama korisnika.


Što nudimo u supervizijskom radu?

Ova vrsta rada sastoji se od osvještavanja psiholoških snaga koje osoba može koristiti u svom profesionalnom radu za povećanje svoje djelotvornosti. Istovremeno se osvještavaju unutarnje psihološke prepreke koje blokiraju uspješnost u profesionalnom radu. Ne savjetuje se i ne uči u vezi profesionalnih znanja i metoda struke supervizanta, iako se može uputiti na eventualne potrebe stjecanja potrebnih vještina i znanja ukoliko se pokaže da su neophodna.

U supervizijski proces javljaju se pojedinci ili grupe bez obzira na profesiju prema svojim potrebama, a rad se odvija u savjetovalištu ili organizaciji, individualno ili grupno.

Sa kandidatima se dogovara cilj i trajanje supervizijskog procesa.
Jedan sat supervizije plaća se 500,00 kuna  za individualnu superviziju, a 350,00 kuna za grupnu superviziju po učesniku ako se grupa sastoji od 4 i više učesnika.Što nudimo testiranjem kandidate za zapošljavanje?

Testiramo kandidate za zapošljavanje i savjetujemo u vezi izbora. Testiranje se obavlja ili u organizaciji ili u savjetovalištu. Ukazuje se na trajne karakteristike ličnosti na koje se poslodavac može osloniti u svom izboru kandidata. Predviđaju se ponašanja kandidata i mogućnosti razvoja.

Cijena prilikom izbora kandidata za zapošljavanje je 400,00 kn po kandidatu. Svi programi oslobođeni su plaćanja PDV-a.Što nudimo kao brigu za ljudske resurse?

U ovoj vrsti rada stručnjak za ljudske resurse analizira stanje, probleme i prednosti postojećih zaposlenika, njihovih odnosa međusobno i prema radu. Predlaže mjere i postupke i radi na mogućem uklanjanju problema. Rad je analitičko-edukativno-savjetodavni, i odnosi se na sve vrste potreba ili problema sa kojima se može suočiti organizacija. Primjerice: organizacija timova i podizanje njihove djelotvornosti, rješavanje međuljudskih problema, planiranje i strategije rada i razvoja, pregovaranje, predstavljanje i reklama, upravljanje i sl.

Organizacije pozivaju stručnjaka. Sklapa se ugovor o cilju, trajanju, učesnicima i cijeni. Stručnjak radi u organizaciji.