Za vrtiće


Zaposlenicima u predškolskim ustanovama nudimo zanimljive tematske programe usavršavanja koji su verificirani od strane Agencije za predškolski odgoj, te radioničke programe kojima se radi na kolektivu. Nudimo i pomoć pri izboru kandidata za posao i superviziju za zaposlenike.


Programi za zaposlenike predškolskih ustanova su razrađeni prema brojnim zahtjevima naših suradnika tijekom proteklih deset godina. Stoga vam nudimo široku lepezu programa, koje smo podijelili na: stručno i profesionalno usavršavanje i radioničke programe kojima se unaprijeđuje funkcioniranje u kolektivu.

Što je stručno usavršavanje?
Stručno usavršavanje obavezno je usavršavanje zaposlenika u predškolskim ustanovama: odgajatelja, pedagoga, psihologa i ravnatelja. Nudimo vam sadržaje u obliku pojedinačnih tema (tematski ciklusi) i programa koje je verificirala Agencija za predškolski odgoj. 

Što nude tematski ciklusi? 
Nudimo vam na izbor više od dvadeset tema koje možete izabrati za jedno predavanje. Možete i sami odabrati temu koja vas zanima, a da nije navedena u našem prijedlogu.
Predlažemo organizaciju više predavanja, koja se formiraju u zanimljive radionice.
Odabrane teme:
Razvojni ciklusi - objašnjavaju se ciklusi razvoja od rođenja do 18. godine, sa pojašnjenjem zadataka koje dijete mora savladati, zadataka roditelja ili odgojitelja i načina na koji se to postiže.
Struktura ličnosti i njeno funkcioniranje - pojašnjava se novi i praktičan znanstveni koncept o tome što ličnost sadrži i kako osobe mogu koristiti svoje snage i mogučnosti u odnosima s drugima, posebno s djecom, na zdrav i konstruktivan način i na štetan i ograničavajući način.
Razvoj zdrave osobe i zdravog i uspješnog načina života - objašnjava se prepoznatljivo i praktično koji odnosi, zahtjevi, ograničenja i poruke omogučavaju razvoj autonomne i zdrave osobe i  razvoj snaga za život.
Prisilne vrijednosti i zabrane - obrađuje se onaj težak, bolni ili ograničavajući dio koji postoji u našem osjećanju, mišljenju i ponašanju, objašnjava se zašto smo ga usvojili, zašto ga prakticiramo i kako odgajati djecu bez takvih ograničenja.
Osnovna čuvstva (strah, tuga, ljutnja, radost i ljubav) - pojašnjava se što su ta čuvsva, kada ih doživljavamo, na što ukazuju, kako se prema njima odnositi, posebice u odgoju i brizi za sebe i druge.
Odazivanje i komuniciranje, operacije u komunikaciji - pojašnjavaju se operacije koje čine komunikaciju, praktične upute za njihovu dobru primjenu u cilju izgradnje jasnih i djelotvornih odnosa kroz komunikaciju i upućuje se na pogreške u komunikaciji.
Stimulativno motiviranje (stroukiranje) i zablude i zabrane u vezi s tim (strouk ekonomiziranje ) - pojašnjavaju se jednostavni psihološki mehanizmi koji odnose među ljudima čine ugodnim, srdačnim, iskrenim, brižnim i motivirajućim, i objašnjava se zašto ih ljudi ne koriste iako su tako jednostavni.
Izbor tehnika u radu s djecom i njihovo djelovanje na razvoj djece - objašnjava se pet tehnika u radu s djecom i pojašnjava se što one razvijaju.
Kako živimo - pobjednici, gubitnici i nepobjednici ili banalni životni tijekovi - pojašnjavaju se tri osnovna životna stila i načina odnosa prema ciljevima i životu. Pojašnjava se kako bi mogli postati pobjednici tamo gdje eventualno nismo.
Izbjegavanje i rješavanje sukoba, konflikata i prekritičnih ili prezahtjevnih odnosa - nude se jednostavni psihološki postupci koji olakšavaju život sa “teškim” ljudima.
Kako od sebe i drugih dobiti najbolje (drajveri i vrijednosti) - objašnjava se da ljudi imaju određen, prepoznatljiv sustav vrijednosi zbog kojeg djeluju i rade na određen način.Svaki od tih sustava ima svojih prednosti i nedostataka, pa se predlaže kako koristiti i poticati prednosti. Svatko kroz ovo predavanje može prepoznati sebe i svoje bližnje.
Kako se dogodilo da živimo bez ljubavi, bez pameti, bez užitka - objašnjava se kako i zašto se to događa čak i onda kada nisu bolešću ili defektom ograničene naše mogučnosti. Objašnjava se kako djecu možemo odgojiti da neznaju primiti i davati ljubav, da neznaju koristiti i razvijati svoju pamet i da neznaju uživati u onome u čemu nije štetno uživati.
Odgoj koji prevenira zlouporabu opojnih supstanci, posebice alkohola - objašnjava se koji znakovi postoje već u ranom djetinjstvu koji ukoliko se ne isprave mogu odvesti osobu u zlouporabu i ovisnost.
Izgradnja i formiranje kolektiva – objašnjavaju se faze razvoja, zakonitosti, prednosti i problemi.
Uloga voditelja u svakoj fazi razvoja i djelovanja kolektiva – objašnjavaju se važna ponašanja i zahtjevi voditelja, posebno u narušenim odnosima i teškim situacijama.
Teme 14 i 15 su povezane i zato se biraju obje.
Tipovi roditelja koji odgajaju s posljedicama – objašnjavaju se postupci u odgoju i podizanju djece koji djecu čine nedovoljno spremnom za odraslo doba.
Kreativne igre u radu s djecom – nudi se i objašnjava niz društvenih igara koje su osnova za rast i rješavanje problema.
Zdrave i štetne adaptacije u djece – objašnjavaju se tipovi prilagodbi i njihove posljedice.
Timski rad – rad u timu, osposobljavanje tima, kontrola iznutra i izvana.
Sastanci – kako voditi uspješan satanak i vrste sudionika na sastanku.

Predavanja dolazimo održavati kod vas, u terminu koji vam odgovara. Trajanje jednog predavanja jest 1,5 sati.
Cijena jednog predavanja je 1.500,00 kuna, a broj polaznika nije ograničen. Svi programi oslobođeni su plaćanja PDV-a.Što su programi za stručno i profesionalno usavršavanje?

Programi su stručne cjeline u trajanju od 10 do 30 sati.

Slijede odabrani programi:
Edukacija iz transakcijske analize - Dvogodišnja edukacija iz transakcijske analize (TA) za odgajatelje, pedagoge, psihologe, medicinske sestre i ravnatelje.
Transakcijska analiza je cjelovita teorija razvoja ličnosti i sustav metoda i tehnika za uspješno vođenje razvoja ličnosti. Poučava razumijevanje funkcioniranja ličnosti te osposobljava za razvojno-odgojno-obrazovno vođenje.
Ako želite bolje razumijeti djecu, radosnije i uspješnije im pomoći da odrastu u stabilne i zdrave osobe te biti izvor znanja roditeljima, javite se na ovaj studij.
Teme:
Dječji razvoj: potrebe i njihovo zadovoljavanje; poruke u obitelji; dozvole i zabrane; autonomija i scenerij; ciklusi razvoja.
Odrasli i djeca: prilagodbe; tipovi roditeljevanja; komunikacija i odgoj; pomoć u rastu-nove odluke djeteta; zastoji u promjeni-rad sa roditeljima i djecom.
Godišnje edukacija iznosi 30 sati, sa 10 tema, svaka tematska cjelina traje 3 sata.
Edukacija se održava  mjesečno, 3 sata u mjesecu svaki mjesec osim u srpnju i kolovozu, u prostorima psihološkog savjetovališta ili u ustanovi, prema dogovoru. Mjesečna edukacija može se održavati jednom mjesečno po tri sata ili dva puta u mjesecu po 1,5 sat. Dani se određuju u dogovoru sa učesnicima. Počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika. Jedna ustanova može odabrati ovaj program samo za svoje zaposlenike ili šalje određen broj zaposlenika u edukaciju. Ako odabere edukaciju samo za svoje zaposlenike ustanova plaća kompletan iznos koštanja (može i u ratama), a ako pošalje svoje učesnike u grupu stvorenu od polaznika iz različitih ustanova onda se trošak dijeli na sve učesnike.
Cijena godišnje edukacije iznosi 16.000,00 kuna.
Svi programi oslobođeni su plaćanja PDV-a.
Program odgoja za nenasilje - Program edukacije za cjeloviti rad sa djecom.  Na osnovi internalizacije pet univerzalnih ljudskuh vrijednosti i načela u djece pripremamo za odgovorno i nenasilno ponašanje.
Cjelovit program osmislila je grupa stručnjaka iz Engleske, Švicarske, Hrvatske i Indije. Prof. Nada Žanko je posebno prilagodila program za djecu i mlade u Hrvatskoj te hendikepiranim osobama.
Cilj je internalizacija, kroz doživljajno iskustvo, pet univerzalnih ljudskih načela i vrijednosti (istina, ljubav, mir, ispravno djelovanje i nenasilje). Njihovo usvajanje razvija smisao za sreću, radost i društvenu odgovornost te tako pojedinci postaju korisniji i zdraviji članovi zajednice.
Usvajanjem ovih pet vrijednosti (čije prenošenje i usvajanje omogućavaju nastavnici i odgojitelji) jača se i gradi pet aspekata osobnosti: intelekt i intuicija; spontanost i suosjećajnost; čuvstvenost i doživljajnost;  tjelesni i radni aspekt; moralnost, humanost i duhovnost. Vjerujemo da su problemi većine društava, kao što su: kriminalitet, rasizam, nasilje i ratovi, zlouporaba droga, nedostatak samopoštovanja i poštovanja za druge, niska materijalna i moralna dostignuća, netrpeljivost, svađe, podvale, neopraštanje i nasilje ili agresija uzrokovani nedovoljnom internalizacijom pet osnovnih, univerzalnih ljudskih vrijednosti.
Program nudi tehnike rada koje sa velikom vjerovatnosti daju trajne rezultate. Stručni kadar u predškolskim ustanovama koje ćemo educirati za izvođenje ovog programa sa djecom izvode program sa djecom,a vrtić to omogućava i određuje važnost i mjesto ovom programu. Indirektni korisnici su: roditelji, sami odgajatelji i suradnici.
Edukacija traje 20 sati, u dogovorenim ciklusima i jednokratnom trajanju, odnosno dva sata mjesečno. Stručnjak dolazi u ustanovu, boravi u mjestu prema dogovoru. Ustanova osigurava smještaj, prostor za rad i poziva učesnike. Broj učesnika nije ograničen. Način rada su radionice i predavanja.
Cijena edukacije je 10.000,00 kuna, za jednu edukacijsku grupu.
Svi programi oslobođeni su plaćanja PDV-a.
Program pripreme odgajatelja za rad sa roditeljima - Program je namijenjen odgajateljima i stručnom timu za rad sa roditeljima. Vježbaju se tematske radionice koje se izvode sa roditeljima. Cilj je da voditelj sastanka i rada sa roditeljima motivira, educira i stimulira roditelje za bolju suradnju i zajednički pristup podizanju djece, a da je takav rad sa roditeljima koristan roditeljima, djeci i ustanovi. Osim toga je interesantan i zabavan, a voditelj takvih radionica percipira se kao vrhunski stručnjak i moderan odgajatelj.
Ustanova može na osnovi ovog programa organizirati školu za roditelje ukoliko postoje zainteresirani voditelji. Edukacija traje 20 sati. Broj učesnika nije ograničen.
Cijena edukacije je 10.000,00 kuna.
Program Razvojni ciklusi djece i odraslih - Program je namijenjen odgajateljima da prema najnovijim istraživanjima razumiju dječje potrebe u određenoj razvojnoj dobi, da ih mogu zadovoljavati podešavajući svoje programe i aktivnosti. Ujedno omogučava da odgajatelji razumiju sebe kada se pojave potrebe iz pojedinih razvojnih ciklusa ponovo u odrasloj dobi.
Edukacija traje 20 sati. Broj učesnika nije ograničen.
Cijena iznosi 10.000,00 kuna.
Program za logopede - Jedinstven program edukacije logopedima za rad sa predškolskom djecom sa poteškoćama u govoru , posebno sa problemom mucanja. Program osposobljava razumijeti i otkriti dublje i skrivene emocionalne i psihološke uzroke poremećeja i djelotvorno njihovo otklanjanje kroz pristupe i tehnike primjerene djeci.
Obrađuje se 10 tematskih cjelina:
-Ciklusi razvoja i posljedice neadekvatnog završavanja ciklusa na razvoj djetetovih sposobnosti i osobina. Mogući uzroci blokada u govoru i razvoju.
-Zabrane kao izvor poremećeja.
-Tipovi roditelja koji otežavaju razvoj djece.
-Čuvstva i njihov utjecaj na razvoj.
-Zahtjevi roditelja i odnos kao uzrok zastoja.
-Vježbanje vještina.
-Blokade i konfuzije kao posljedice zabrana i neujednačenog razvoja.
-Igra kao terapijska tehnika.
-Svako dijete je specifično – različiti pristupi istom problemu.
Edukacija traje 30 sati, po 3 sata u mjesecu, deset mjeseci. U srpnju i kolovozu nema edukacije. 
Cijena edukacije je 16,000.00 kuna  za cijelu grupu za jednu godinu (30 sati). Ukupan iznos edukacije ravnomjerno dijele učesnici (ustanove).
Edukacija se održava u Savjetovalištu, B. Bušića 16.
Programi za unapređenje funkcioniranja kolektiva - Osim verificiranih programa usavršavanja, nudimo različite korisne programe i radionice za poboljšanje rada kolektiva. Programi su: Pomoć u rješavanju odnosa i problema u ustanovi; Stres i kako se njime nositi; Sastanci; Izgradnja voditelja; Izgradnja kolektiva u timskom duhu; Kombinacija programa. 
Program Pomoć u rješavanju odnosa i problema u ustanovi - Kada god ustanova ima problem koji ne može sama riješiti može pozvati posrednika, pregovarača ili savjetnika sa strane. Zadatak je pregovarača da locira problem, pregovara sa sukobljenim stranama, zajednički sa učesnicima pronađe optimalno rješenje ili savjetuje o postupku dolaženja do rješenja. Za svaki problem se sklapa ugovor i dogovor o vremenu rada i cijeni rada.
Program Stres i kako se njime nositi - Cilj programa je ojačati snagu svake osobe, povećati otpornost na stres i snalaziti se u stresnim situacijama.
Ovaj je program namijenjen svim zaposlenicima bez obzira na profesiju i ulogu.
Program se odvija u šest koraka:
1.    Individualna osjetljivost i osobna otpornost na stres – vježba u kojoj osoba upoznaje svoje «slabe» točke i svoje snage.
2.    Komunikacija kao stres i kao izvor snage – uče se vještine zahtjevanja, predlaganja i pregovaranja, tj. opcije za rješavanje problema i postignuće ciljeva.
3.    Kako se nositi sa gubitkom i razočaranjem – vježbe za jačanje emocionalnosti, razuma i duha.                
4.    Kako se nositi sa uspjehom – vježbe realnosti, odmjerenosti i stabilnosti bez pregorijevanja.
5.    Dosada, zasičenost i umor kao izvor stresa – vježbe mogućih opcija.
6.    Kradljivci vremena – poučava se što nam sve krade vrijeme i kako se tome suprostaviti.
Program traje šest ciklusa, po dva školska sata svaki ciklus. Održavao bi se jednom mjesečno svaki ciklus u obliku učenja i praktičnih vježbi sa posebnim obraćanjem pažnje na individualne potrebe. Moguće je dogovoriti i drugačiji raspored ili učestalost rada.
Broj učesnika nije ograničen. Minimalan broj je osam učesnika. Preporuča se da se grupa formira od zaposlenika iz iste radne organizacije. U takvom slučaju voditelj dolazi u organizaciju u vrijeme koje odgovara svim zaposlenima. Moguće su i pojedinačne prijave. U tom slučaju radionice se održavaju u savjetovalištu.
Cijena programa po učesniku je 800,00 kuna. Ukoliko je jedna organizacija zainteresirana za ovaj program za više od osam svojih učesnika tada se program može održavati u prostorima organizacije, u vrijeme koje dogovorimo. U tom slučaju cijena iznosi 6.000,00 kuna za grupu. Svi programi oslobođeni su plaćanja PDV-a.
Program Sastanci - Ovaj je program namijenjen ljudima koji vode sastanke ili koji su često na sastancima. Cilj programa je djelotvorno voditi sastanke i djelotvorno učestvovati.
Teme predavanja i vježbi:
Osobine i tipovi sudionika sastanka
Neprilagođeno ponašanje na sastancima
Vrste sastanaka
Osvrt na poslovne sastanke – tijek, strategije, taktike
Strategije i taktike pregovaranja
Priprema za sastanke i način vođenja
Broj učesnika nije ograničen. Preporuča se da se grupa formira od zaposlenika koji su češće zajedno na sastancima, jer će dijeliti ista znanja i slična razumijevanja. Minimalan broj učesnika je osam.
Program traje šest mjeseci, jednom mjesečno po dva školska sata prema mogućem vremenu učesnika, o čemu se dogovara. Program se odvija u obliku predavanja i radionica – vježbi.
Cijena po učesniku je 800,00 kuna. Ako su svi polaznici iz iste ustanove a edukacija se održava u prostorima ustanove te ima  više od osam polaznika cijena iznosi 6.000,00 kuna za grupu. Svi programi oslobođeni su plaćanja PDV-a.
Program Izgradnja voditelja - Ovaj je program namijenjen svima koji su voditelji bez obzira na razinu u hijerarhiji - ravnatelje i pedagoge. Cilj programa je izgradnja dobrog voditelja kroz usvajanje uloge i stjecanja vještina vođenja.
Program se izvodi u obliku predavanja i stručnih radionica.
Teme programa:
Načini rukovođenja i izbori
Što «podređeni» žele i poštuju
Početne pogreške i mitovi o voditeljima
Što treba savladati – tajne, potrebe za dobrim vijestima, potreba za vladanjem
Uporaba i zlouporaba titula, statusa, moći i autoriteta
Suradnja i komunikacija
Pregovaranje
Tipovi rukovođenja i tipovi ustanova
Timski rad
Sastanci
Broj učesnika nije ograničen, a minimalan je osam učesnika. Prijavljuje se individualno ili cijela grupa. Godišnje edukacija iznosi 30 sati, sa 10 tema, svaka tematska cjelina traje 3 sata.
Edukacija se održava  mjesečno, 3 sata u mjesecu svaki mjesec osim u srpnju i kolovozu, u prostorima psihološkog savjetovališta ili u ustanovi, prema dogovoru. Mjesečna edukacija može se održavati jednom mjesečno po tri sata ili dva puta u mjesecu po 1,5 sat.
Dani se određuju u dogovoru sa učesnicima. Počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.
Cijena godišnje edukacije iznosi 16.000,00 kuna, a ustanove dijele ravnomjerno trošak prema broju učesnika. Svi programi oslobođeni su plaćanja PDV-a.
Program Izgradnja kolektiva u timskom duhu - Cilj ovog programa koji je inače poznat pod nazivom „team building“, je povećanje zadovoljstva radom, poboljšanje i unapređenje međuljudskih odnosa, dubok osjećaj odgovornosti i pripadnosti kolektivu i ustanovi.
Detektira se 6 bazičnih potreba koje su neophodne u kolektivu za izgradnju timskog duha. Svaka od tih potreba izvježbava se isključivo kroz radionice i aktivan rad sudionika, što približava ljude, povećava međusobno razumijevanje i osvještava psihološke snage svakog sudionika. Rad je otvoren i prijateljski, podržavajući i emocionalan.
Mogu se analizirali slijedeći aspekti: uloge i način na koji svaka osoba funkcionira i doprinosi timu, kultura odnosa i snaga tima, stupanj pozitivne identifikacije sa timom i ustanovom što određuje snagu zalaganja i pripadanja, sastanci i ispravno vođenje sastanaka, bavljenje problematičnim ponašanjima u radu i timu, unapređivanje timskog sastanka, razvoj vještina usmjeravanja tima i samoplaniranja, tehnike stvaranja vizija tima i način njihovog postignuća, dobivanje priznanja i povezanost timova međusobno te povezanost i potrebe timova sa vertikalnom hijerarhijom, rješavanje konflikata itd.

Nabrojali smo najčešće potrebe za početne edukacije za osposobljavanje  za rad u timovima i njihovo unapređenje. U pripremi imamo 150 tema, svaka obrađuje drugi aspekt rada i odnosa u kolektivu.
Šest radionica je minimalan program da bi se očitovali pozitivni rezultati. Radionice se održavaju jednom mjesečno, po 1,5 sat.
Cijena programa je 9.000,00 kuna. Broj polaznika za jednu grupu je do 30. Svi programi oslobođeni su plaćanja PDV-a.
Nudimo i Kombinaciju programa - Ukoliko vašim potrebama i interesima više odgovara kombinacija programa i tema  možete odabrati program od 20 sati, mjesečno 2 sata.
Dva mjeseca (2x2 sata) odaberete teme o dječjim potrebama i razvoju djece; dva mjeseca (2x2 sata) obrađujemo vođenje i učestvovanje na sastancima; dva mjeseca (2x2 sata) obrađujemo teme – posebne tehnike rada sa djecom; dva mjeseca (2x2 sata) obrađujemo kako raditi radionice sa roditeljima; dva mjeseca (2x2 sata) radimo radionice za „team building“- izgradnja kolektiva u timskom duhu.
Broj učesnika je neograničen. Cijena programa je 10.000,00 kuna. Svi programi oslobođeni su plaćanja PDV-a.


Kako još poboljšati rad u našoj ustanovi?
Slobodno nam se obratite kada tražite nove kandidate ili tražite bolje načine funkcioniranja zaposlenika u novim timovima.

Testiramo kandidate za zapošljavanje i savjetujemo u vezi izbora. Testiranje se obavlja ili u organizaciji ili u savjetovalištu. Ukazuje se na trajne karakteristike ličnosti na koje se poslodavac može osloniti u svom izboru kandidata. Predviđaju se ponašanja kandidata i mogućnosti razvoja.
Cijena: 400,00 kn po kandidatu.

Također, nudimo superviziju za sve zaposlenike.
Ova vrsta rada sastoji se od osvještavanja psiholoških snaga koje osoba može koristiti u svom profesionalnom radu za povećanje svoje djelotvornosti. Istovremeno se osvještavaju unutarnje psihološke prepreke koje blokiraju uspješnost u profesionalnom radu. Ne savjetuje se i ne uči u vezi profesionalnih znanja i metoda struke supervizanta, iako se može uputiti na eventualne potrebe stjecanja potrebnih vještina i znanja ukoliko se pokaže da su neophodna.
U supervizijski proces javljaju se pojedinci ili grupe bez obzira na profesiju prema svojim potrebama, a rad se odvija u savjetovalištu ili organizaciji, individualno ili grupno.
Sa kandidatima se dogovara cilj i trajanje supervizijskog procesa.

Jedan sat supervizije plaća se 250,00 kuna za individualnu superviziju, a 150,00 kuna za grupnu superviziju po učesniku ako se grupa sastoji od 3 i više učesnika.